Sekcija DDD

Sekcija DDD osnovana je 16. februara 1973.god na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na inicijativu profesora Katedre za zoohigijenu dr Ivana Puhača i dr Nebojše Hrgovića. Prvo Savetovanje iz DDD održano je 16. i 17. novembra 1973. u Subotici. Do 2019. godine održano je 17 savetovanja na saveznom nivou u Read more…

Edukacija DDD u praksi

PROGRAM EDUKACIJE iz DDD-a 26. februar 2021. REGISTRACIJA UČESNIKA:     9:00 – 9:30 POZDRAVNA REČ:                  9:30 – 9:50 Prof. dr Radislava Teodorović, šef Katedre za zoohigijenu v.d. dekan Prof. dr Milorad Mirilović, predsednik SVD-a 10:00  –  10:35 Uloga DDD mera u suzbijanju naročito opasnih zaraznih bolesti: trenutna epizootiološka situacija  Prof. dr Read more…

Katedra za zoohigijenu

Šefovi Katedre za Zoohigijenu od osnivanja do danas  dr Radoslav Mihajlović,  docent, 1947-1955. dr  Ivan Puhač,  profesor, 1955 -1981. dr Nebojša Hrgović, profesor, 1981 – 1993. dr Brana Radenković- Damnjanović, profesor, 1993 – 2017. dr Radislava Teodorović, profesor, 2017 –   Kratak ukupni istorijat Katedre za zoohigijenu Godine 1946. fakultetska uprava je donela odluku o formiranju predmeta Veterinarska higijena i osnivanju Instituta za veterinarsku higijenu 1947. godine. Od osnivanja fakulteta 1936. godine Zoohigijena kao predmet nije postojala nego su neki njeni delovi Read more…