Kontinuirana edukacija

Kontinuirana edukacija

Sekcija DDD

Sekcija DDD osnovana je 16. februara 1973.god na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na inicijativu profesora Katedre za zoohigijenu dr Ivana Puhača i dr Nebojše Hrgovića. Prvo Savetovanje iz DDD održano je 16. i 17. Opširnije…

Kontinuirana edukacija

DDD KURS

PROGRAM KURSA iz dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se održava na Katedri za zoohigijenu, Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu Predavanja        Predavači Dezinfekcija – faze i vidovi dezinfekcije; Dezinfekcija fizičkim sredstvima; Hemijska     dezinfekciona Opširnije…

Kontinuirana edukacija

Edukacija DDD u praksi

Katedra za zoohigijenu tradicionalno organizuje jednodnevnu stručnu edukaciju sa radionicom na temu „Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u praksi“. Edukacija će biti održana 28. februara 2020. na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Za sve informacije Opširnije…

Fakultet veterinarske medicine

Katedra za zoohigijenu


Kontaktirajte nas