Online Edukacija iz DDD-a

“Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u praksi”

PRISTUPNI PODACI ZA ZOOM APLIKACIJU

26.februar 2021.

Budimo odgovorni!

Kontinuirana edukacija

Kontinuirana edukacija

Sekcija DDD

Sekcija DDD osnovana je 16. februara 1973.god na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na inicijativu profesora Katedre za zoohigijenu dr Ivana Puhača i dr Nebojše Hrgovića. Prvo Savetovanje iz DDD održano je 16. i 17. Opširnije…

Kontinuirana edukacija

DDD KURS

PROGRAM KURSA iz dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se održava na Katedri za zoohigijenu, Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu Predavanja        Predavači Dezinfekcija – faze i vidovi dezinfekcije; Dezinfekcija fizičkim sredstvima; Hemijska     dezinfekciona Opširnije…

Kontinuirana edukacija

Edukacija DDD u praksi

Link : Obaveštenje – Edukacija iz DDD   PRISTUPNI PODACI ZA ZOOM APLIKACIJU   PROGRAM EDUKACIJE iz DDD-a 26. februar 2021.   REGISTRACIJA UČESNIKA:     9:00 – 9:30 POZDRAVNA REČ:                  9:30 – 9:50 v.d. dekan Prof. Opširnije…

Fakultet veterinarske medicine

Katedra za zoohigijenu


Kontaktirajte nas