Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu smešten je u blizini centra grada u Bulevaru oslobođenja 18. U neposrednoj blizini fakulteta nalaze se Medicinski i Stomatološki fakultet.

Iako je ideja o osnivanju Fakulteta veterinarske medicine nastala početkom dvadesetog veka, ova institucija je osnovana Rešenjem Ministarstva za obrazovanje br. 30281/36 1936. godine pod imenom Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu. Dana 19. augusta 1936 izabrani su prvi profesori, mahom sa Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta, koji su, u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta, dobili zadatak da pokrenu nastavu. Prvi Dekan fakulteta bio je Prof. Dr Živojin Đorđević. Te 1936. godine upisano je ukupno 149 studenata, a nastava je izvođena u prostorijama Medicinskog fakulteta.

Prve godine postojanja fakulteta otvorena su radna mesta za redovne profesore, vanredne profesore, docente i asistente. Eminentne ličnosti zaslužne za razvoj fakulteta, profesori Dr Ilija Đuričić, Dr Antonije Vuković, Dr Čedomir Simić, Dr Jovan Dimić, Dr Vladeta Simić itd. bili su prvi koji su izabrani u kolegijum. Do danas, pet profesora Fakulteta veterinarske medicine su bili članovi Srpske akademije nauka i umetnosti.

Neposredno pred početak Drugog svetskog rata, započeta je izgradnja sadašnje zgrade fakulteta. Izgradnja je prekinuta 1941. godine, a nastavljena 1946. Zgrada i većina klinika završene su 1948. godine.

Fakultet je danas izrastao u visokoškolsku i naučnu organizaciju sa tri visokoškolska studijska programa. Na Fakultetu se organizuje veliki broj kurseva i seminara za dodatno individualno usavršavanje stručnjaka, doktora veterinarske medicine.


0 Comments

Leave a Reply