34. SAVETOVANJE

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA IDERATIZACIJA

– Jedan svet jedno zdravlje –

VRNJAČKA BANJA, Hotel i aqua park „Vrnjačke Terme”

8. do 11. jun 2023. godine

ORGANIZATORI:

SRPSKO VETERINARSKO DRUŠTVO

SEKCIJA ZA DDD

KATEDRA ZA ZOOHIGIJENU

FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U BEOGRADU

 

POKROVITELJ:

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

GENERALNI SPONZOR:

AVENIJA MBNS1

MEDIJSKI SPONZORI:

AGROPRESS I AGROBIZNIS

 

 

P R O G R A M

Četvrtak 08. jun 2023. godine                  

18.00 – 20.00 časova                         REGISTRACIJA UČESNIKA

Petak 09. jun 2023. godine                        

8.00 – 9.30 časova                             REGISTRACIJA UČESNIKA

9.30 – 13.30                          OTVARANJE 34. SAVETOVANJA DDD

Radno predsedništvo:     Ljiljana Janković, Milutin Đorđević, Miodrag Rajković

10.00 – 14.00                  I TEMATSKO ZASEDANJE – DEZINFEKCIJA

Moderatori: Radislava Teodorović, Radoslava Savić Radovanović

1. Mogućnost primene nano srebra u dezinfekciji vimena krava: Milutin Đorđević i sar.

2.  Dekontaminacija stanovništva biocidom nove generacije: Štefan Pintarić i sar.

3. Mere i postupci u suzbijanju zarazne bolesti afrička kuga svinja na teritoriji opština Jagodina i       Despotovac u periodu od aprila 2022. do aprila 2023. godine: Mišo Kolarević i sar.

4. Kontrola higijene površina u industriji hrane: Radoslava Savić Radovanović

5. Dezinfekciono delovanje UV lampi: Nemanja Zdravkovic i sar.

6. Mehanizam otpornosti mikroorganizama na dezinfekciona sredstva: Radislava Teodorović i sar.

7. Uloga i značaj dezinfekcije u prevenciji parvovirusa u odgajivačnicama pasa: Ružica Cvetković

8. Higijena na pčelinjaku: Nada Plavša i sar.

13.30 – 14.30           PROMOCIJA PROIZVODNOG PROGRAMA

ZAVOD ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJU

SANUS-M I SAVACOOP

14.30 -15.30                        PAUZA ZA RUČAK

15.30 – 19.00       II TEMATSKO ZASEDANJE – BIOSIGURNOSNE MERE

16. Morfološka identifikacija odraslih formi komaraca prikupljenih tokom monitoringa virusa groznice Zapadnog Nila u 2022. godini na teritoriji koju pokriva veterinarski specijalistički institut Kraljevo: Milovan Stojanović i sar.

17. Detekcija virusa Zapadnog Nila u populacijama komaraca na teritoriji Republike Srbije, 2013.-2022. god: Ivan Aleksić i sar.

18. Groblja u urbanoj sredini kao žarišta invazivne vrste komarca Aedes albopictus (skuse, 1894): Ivan Aleksić i sar.

19. Suzbijanje larvi komaraca: Bojana Petričević

20. Iskustva u suzbijanju insekata iz porodice smrdibuba (Pentatomidea) na bazi aktivne materije Etofenproks-a: Velizar Ristić i sar.

21. Smrdibube i primena novih prirodnih preparata za njihovo suzbijanje: Jovan Vučetić i sar.

22. Kontrola vaši (Phthiraptera) i njihov značaj za zdravlje ljudi i životinja: Katarina Nenadović i sar.

23. Insekticidi, neželjeni efekti i uticaj na životna sredinu: Vitomir Ćupić i sar.

24. Pregled upotrebe PoPs pesticida, sa akcentom na sadržaj DDT u mleku: Aleksandra Tasić i sar.

25. Prošlost, sadašnjost i budućnost deratizacije: Vladimir Drašković i sar.

26. Efikasnost vitamina D3 kao rodenticida: Vitomir Ćupić i sar.

27. Lekovito i začinsko bilje u kontroli parazita životinja i ljudi: Renata Relić

16.00 – 17.30 časova                                      OKRUGLI STO 

– FUMIGACIJA U VETERINARSKOJ DELATNOSTI –

Moderatori: Ljiljana Janković, Goran Prpa, Marijana Mačužić

28. Fumigacija sa formaldehidom: Ljiljana Janković i sar.

29. Sigurno rukovanje i primena fosfinskih fumiganata: Goran Prpa

30. Značaj fumigacije u dezinfekciji američke kuge pčelinjeg legla. Nada Plavša i sar.

31. Primena etilen oksida u procesima sterilizacije i fumigacije – uloga i značaj:Marijana Mačužić i sar.

32. Biocidi i globalne klimatske promene. Novica Stajković

– DONOŠENJE ZAKLJUČAKA I DODELA SERTIFIKATA –

Nedelja 11. jun 2023. godine

10.00 časova                                    ZATVARANJE 34. SAVETOVANJA

                       SASTANAK ORGANIZACIONOG ODBORA

ORGANIZACIONI ODBOR:

Predsednik: Prof. dr Ljiljana Janković

Počasni predsednik: Mr Miodrag Rajković, vet. spec.

Potpredsenik: Prof. dr Milutin Đorđević

Sekretar: Dr sci. vet. med. Vladimir Drašković

Tehnički sekretar: Spec. sanit. ekol. inž. Tamara Petrović

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Milorad Mirilović, Miloš Petrović, Mišo Kolarević, Miodrag Rajković, Nenad Budimović, Ljiljana Janković, Milutin Đorđević, Radislava Teodorović, Marijana Vučinić, Katarina Nenadović, Vladimir Drašković, Jakov Nišavić, Radoslava Savić-Radovanović, Zoran Kulišić, Neđeljko Karabasil, Saša Trailović, Renata Relić, Štefan Pintarič, Miroslav Kjosevski, Nada Plavša, Nevenka Aleksić, Maja Andrijašević, Tanja Kovačević, Dragana Despot, Olivera Vukićević-Radić, Dobrila Jakić-Dimić, Ivan Pavlović, Nenad Stevanović, Biserka Milunović, Cvijo Mrđan, Zoran Đerić, Predrag Ćurčić, Miodrag Ćurčić, Marko Nadaškić Zoran Dunđerski, Jovan Ivačković, Svetozar Milošević, Saša Maričić, Laslo Matković, Vitomir Čupić, Branislav Mauković

 

PROGRAMSKI ODBOR

Ljiljana Janković, Milutin Đorđević, Mišo Kolarević, Miodrag Rajković, Katarina Nenadović, Vladimir Drašković, Radoslava Savić-Radovanović, Renata Relić, Nemanja Zdravković, Oliver Radanović, Jasna Kureljušić, Marko Nadaškić, Ivan Pavlović, Tanja Kovačević, Jovan Ivačković, Svetozar Milošević

 

Za sve dodatne informacije u vezi održavanja Savetovanja možete nas kontaktirati  putem email-a: zoohigijena@vet.bg.ac.rs  ili na br.mob.: 063 8589900 i 064 45927980