Sekcija DDD

Sekcija DDD osnovana je 16. februara 1973.god na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na inicijativu profesora Katedre za zoohigijenu dr Ivana Puhača i dr Nebojše Hrgovića. Prvo Savetovanje iz DDD održano je 16. i 17. novembra 1973. u Subotici. Do 2022. godine održano je 17 savetovanja na saveznom nivou u Read more…

DDD KURS

PROGRAM KURSA iz dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se održava na Katedri za zoohigijenu, Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu Predavanja        Predavači Dezinfekcija – faze i vidovi dezinfekcije; Dezinfekcija fizičkim sredstvima; Hemijska     dezinfekciona sredstva; Faktori koji utiču na izbor dezinfekcionog sredstva; Kontrola sprovedene dezinfekcije; Načini izvođenja i tehnička Read more…

Edukacija iz DDD-a

  U organizaciji Katedre za zoohigijenu, Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, 28. februara 2022. godine održana  je Edukacija iz DDD-a „Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u praksi”. Edukacija iz DDD-a pod nazivom “Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u praksi” uvrštena je u listu akreditovanih programa Veterinarske komore Srbije za obuku veterinara u Read more…