Specifikacija predmeta

Naziv Bioklimatologija i biometeorologija
Akronim 14I2I03
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
  1. prof. dr Radislava Teodorović
  2. prof. dr Ljiljana Janković
Nastavnik/saradnik (vežbe) 1.       asist. Vladimir Drašković
Broj ESPB 1.0 Status predmeta izborni
Ishod Student treba da razume na koje sve načine utiču klimatski i meteorološki činioci na zdravlje i produktivnost životinja. Da stečena znanja primeni u cilju sprečavanja negativnog uticaja stočarske proizvodnja na lokalne i globalne klimatske promene.

Sadržaj predmeta

Sadržaj teorijske nastave Značaj bioklimatologije i biometeorologije za veterinarsku medicinu i uticaj na zdravlje i produktivnost životinja (5); Uticaj klimatskih činilaca na floru i faunu, na stočarsku proizvodnju, zdravlje i produktivnost životinja,na formiranje mikroklimatskih parametara u stočarskim objektima (5); Uticaj stočarske proizvodnje na lokalne i globalne klimatske promene (5).

Literatura

  1. Bioklimatologija i biometeorologija, 2006; Marijana Vučinić, Radenković-Damnjanović Brana, Janković Ljiljana, Teodorović Radislava, Zoohigijena1, 2006.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 0

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Seminarski 30