Fakultet veterinarske medicine

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu smešten je u blizini centra grada u Bulevaru oslobođenja 18. U neposrednoj blizini fakulteta nalaze se Medicinski i Stomatološki fakultet. Iako je ideja o osnivanju Fakulteta veterinarske medicine nastala početkom dvadesetog veka, ova institucija je osnovana Rešenjem Ministarstva za obrazovanje br. 30281/36 1936. godine Read more…

Katedra za zoohigijenu

Šefovi Katedre za Zoohigijenu od osnivanja do danas  dr Radoslav Mihajlović,  docent, 1947-1955. dr  Ivan Puhač,  profesor, 1955 -1981. dr Nebojša Hrgović, profesor, 1981 – 1993. dr Brana Radenković- Damnjanović, profesor, 1993 – 2017. dr Radislava Teodorović, profesor, 2017 – 2022. dr Milutin Đorđević, profesor, 2022 –   Kratak ukupni istorijat Katedre za zoohigijenu Godine 1946. fakultetska uprava je donela odluku o formiranju predmeta Veterinarska higijena i osnivanju Instituta za veterinarsku higijenu 1947. godine. Od osnivanja fakulteta 1936. godine Zoohigijena kao predmet Read more…