Ispitna pitanja – Zoohigijena 2

Specifikacija predmeta

Naziv Zoohigijena 2
Akronim 14I3O01
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović

prof. dr Ljiljana Janković

prof. dr Milutin Đorđević

Nastavnik/saradnik (vežbe) asist. Vladimir Drašković
Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan

Sadržaj predmeta

Sadržaj teorijske nastave

Dezinfekcija.(10); Dezinsekcija, (4), Deratizacija, (4); Uklanjanje i prerada životinjskih leševa i klaničnih otpadaka, (4); Karantin, (2); Higijena proizvodnje i smeštaja životinja, Higijena proizvodnje i smeštaja goveda (3); Higijena proizvodnje i smeštaja konja (2); Higijena proizvodnje i smeštaja svinja (2); Higijena proizvodnje, smeštaja načina držanja ovaca i koza (2); Higijena proizvodnje, smeštaja i načina držanja živine (2); Smeštaj kućnih ljubimaca (2); Higijena držanja i smeštaja laboratorijskih i egzotičnih životinja (2); Transport i specifičnosti transporta kod pojedinih vrsta životinja (2); Higijenski i tehnološko-tehnički aspekt izđubravanja stočarskih objekata i prečišćavanje otpadnih voda (4 ).

Sadržaj praktične nastave

Dezinfekcija (2); Dezinsekcija (2); Deratizacija (2); Poseta fabrici za preradu animalnih otpadaka (2); Poseta farmi goveda (2); Poseta farmi konja (2); Poseta farmi svinja (2); Poseta farmi ovaca (2); Poseta zoološkom vrtu (2); Obilazak objekata za prečišćavanje otpadnih voda (2 ); Test- provera znanja (2 ).

Literatura

  1. Radenković-Damnjanović Brana, Praktikum iz zoohigijene, udžbenik, 2010, str. 270, Beograd, 2.Ristić M, Radenković Brana, Đorđević M,
  2. Neškodljivo uklanjanje leševa i sporednih proizvoda zaklanih životinja, Monografija-udžbenik, 2000, str.176, Beograd.
  3. Asaj A, Zdravstvena dezinfekcija u nastambama i okolišu, Medicinska naklada, 2000, Zagreb, 4. Asaj A, Dezinsekcija, Medicinska naklada, 1999, Zagreb,5. Asaj A, Deratizacija u praksi, Medicinska naklada, 1999, Zagreb.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 15
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 40
Projekti 0  
Kolokvijumi 10  
Seminari 0