Zoohigijena 1

  Specifikacija predmeta Naziv Zoohigijena 1 Akronim 14I2O07 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković prof. dr Milutin Đorđević Nastavnik/saradnik (vežbe) asist. Vladimir Drašković Broj ESPB 1.5 Status predmeta obavezan Sadržaj predmeta Sadržaj teorijske nastave 1. Pojam, predmet proučavanja Read more…

Zoohigijena 2

Ispitna pitanja – Zoohigijena 2 Specifikacija predmeta Naziv Zoohigijena 2 Akronim 14I3O01 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković prof. dr Milutin Đorđević Nastavnik/saradnik (vežbe) asist. Vladimir Drašković Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan Sadržaj predmeta Sadržaj teorijske nastave Read more…

Psihosocijalni aspekti držanja životinja

  Specifikacija predmeta Naziv Psihosocijalni aspekti držanja životinja Akronim 14I1I06 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Marijana Vučinić doc. dr Katarina Nenadović Nastavnik/saradnik (vežbe) doc. dr Katarina Nenadović Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni Sadržaj predmeta Sadržaj teorijske nastave Stavovi i odnos čoveka prema Read more…

Bioklimatologija i biometeorologija

Specifikacija predmeta Naziv Bioklimatologija i biometeorologija Akronim 14I2I03 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković Nastavnik/saradnik (vežbe) 1.       asist. Vladimir Drašković Broj ESPB 1.0 Status predmeta izborni Ishod Student treba da razume na koje sve načine utiču klimatski i Read more…

Uzgoj i nega farmskih životinja

  Specifikacija predmeta Naziv Uzgoj i nega farmskih životinja Akronim 14I3I06 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković prof. dr Milutin Đorđević Nastavnik/saradnik (vežbe) asist. Vladimir Drašković Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni Sadržaj predmeta Sadržaj teorijske nastave Osnovni Read more…

Preventivna veterinarska medicina 1

  Specifikacija predmeta Naziv Preventivna veterinarska medicina 1 Akronim 14I5I03 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Odgovorni nastavnik za izbornu oblast prof. dr Radislava Teodorović Nastavnik/saradnik prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković doc. dr Nada Tajdić prof. dr Dragan Bacić Broj ESPB 4 Status predmeta Izborna Read more…

Preventivna veterinarska medicina 2

Stručna praksa iz izborne oblasti – DNEVNIK RADA Specifikacija predmeta Naziv Preventivna veterinarska medicina 2 Akronim 14I5I03 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Odgovorni nastavnik za izbornu oblast prof. dr Radislava Teodorović Nastavnik/saradnik prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković prof. dr Vitomir Ćupić Broj ESPB 10 Read more…

Preventivna veterinarska medicina 3

Stručna praksa iz izborne oblasti – DNEVNIK RADA Specifikacija predmeta Naziv Preventivna veterinarska medicina 3 Akronim 14I6I03 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Odgovorni nastavnik za izbornu oblast prof. dr Radislava Teodorović Nastavnik/saradnik prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković prof. dr Sonja Radojičić prof. dr Miroslav Read more…

Preventivna veterinarska medicina 4

Stručna praksa iz izborne oblasti – DNEVNIK RADA Specifikacija predmeta Naziv Preventivna veterinarska medicina 4 Akronim 14I6I03 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Odgovorni nastavnik za izbornu oblast prof. dr Radislava Teodorović Nastavnik/saradnik prof. dr Radislava Teodorović doc. dr Jelena Aleksić Broj ESPB 12 Status predmeta Izborna oblast Read more…