U organizaciji Katedre za zoohigijenu, Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, 27. januara 2023. godine sa početkom u 10h biće održane inovacije znanja iz oblasti DDD-a pod nazivom “Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija- inovacije znanja u praksi.  Stručni odbor Veterinarske komore Srbije uvrstio je Inovacije znanja iz DDD-a u listu akreditovanih programa za obuku veterinara u 2023. godini a učešće na ovom skupu vrednovaće se sa 4 boda. Prijava je moguća isključivo putem  email-a: zoohigijena@vet.bg.ac.rs i mora sadržati sledeće informacije:

  1. Naziv veterinarske stanice ili preduzeća, adresu, kontakt telefon i PIB
  2. Ime i prezime učesnika
  3. Broj licence VKS-a za veterinarsku struku

Ukoliko ste zainteresovani da dobijete Sertifikat neophodno je izvršiti uplatu kotizacije od 6000,00 rsd (sa PDV-om) na račun Fakulteta veterinarske medicine br: 840-1825666-41 poziv na broj 1804-0 sa naznakom “Inovacije iz DDD”.  Ukoliko želite da u okviru Inovacija iz DDD-a predstavite  proizvodni program ili reklamirate vašu firmu, možete nas kontaktirati putem email:zoohigijena@vet.bg.ac.rs ili pozivom na broj 063 858 9900 kontakt osoba Tamara Petrović.

 

PROGRAM

10.00-10.15     POZDRAVNA REČ

Prof. dr Milorad Mirilović, dekan Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Milutin Đorđević, šef Katedre za zoohigijenu

 

10.15-11.15

STANDARDI KONTROLE ŠTETOČINA, ZAHTEVI I PRIMENA

dr sci. Raša Milanov

Sektor za inspekcijske poslove, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

– Diskusija-

11.15-12.15

            DOZIRANJE, PRIPREMA RADNIH RASTVORA I APLIKACIJA INSEKTICIDA, KAO FAKTORI USPEŠNOSTI SPROVEDENE DEZINSEKCIJE

Prof. dr Milutin Đorđević

– Diskusija-

12.15-12.45                                    PREZENTACIJA PROGRAMA 

SANUS-M 

“INOVACIJE U OBLASTI KONTROLE ŠTETOČINA”

12.45-13.45

            TOKSIČNOST RODENTICIDA ZA VRSTE IZ PRIRODNIH POPULACIJA KOJE NISU CILJANE

Prof. dr Ljiljana Janković

– Diskusija –

13.45-14.45

            MEHANIZMI OTPORNOSTI MIKROORGANIZAMA NA DEZINFEKCIONA SREDSTVA

            Prof.dr Radislava Teodorović

– Diskusija –

14.45-15.45

PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST DERATIZACIJE 

Dr sci. vet. med. Vladimir Drašković

– Diskusija –

15:45-16:00                 PREZENTACIJA PROGRAMA PROIZVOĐAČKIH KUĆA