Inovacije znanja iz DDD-a

U organizaciji Katedre za zoohigijenu, Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, 27. januara 2023. godine sa početkom u 10h biće održane inovacije znanja iz oblasti DDD-a pod nazivom “Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija- inovacije znanja u praksi.“  Stručni odbor Veterinarske komore Srbije uvrstio je Inovacije znanja iz DDD-a u listu akreditovanih programa za obuku veterinara Read more…