Sekcija DDD

Sekcija DDD osnovana je 16. februara 1973.god na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na inicijativu profesora Katedre za zoohigijenu dr Ivana Puhača i dr Nebojše Hrgovića. Prvo Savetovanje iz DDD održano je 16. i 17. novembra 1973. u Subotici. Do 2022. godine održano je 17 savetovanja na saveznom nivou u Read more…

DDD KURS

PROGRAM KURSA iz dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se održava na Katedri za zoohigijenu, Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu Predavanja        Predavači Dezinfekcija – faze i vidovi dezinfekcije; Dezinfekcija fizičkim sredstvima; Hemijska     dezinfekciona sredstva; Faktori koji utiču na izbor dezinfekcionog sredstva; Kontrola sprovedene dezinfekcije; Načini izvođenja i tehnička Read more…

Inovacije znanja iz DDD-a

U organizaciji Katedre za zoohigijenu, Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, 27. januara 2023. godine sa početkom u 10h biće održane inovacije znanja iz oblasti DDD-a pod nazivom “Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija- inovacije znanja u praksi.“  Stručni odbor Veterinarske komore Srbije uvrstio je Inovacije znanja iz DDD-a u listu akreditovanih programa za obuku veterinara Read more…

Zoohigijena 1

  Specifikacija predmeta Naziv Zoohigijena 1 Akronim 14I2O07 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković prof. dr Milutin Đorđević Nastavnik/saradnik (vežbe) asist. Vladimir Drašković Broj ESPB 1.5 Status predmeta obavezan Sadržaj predmeta Sadržaj teorijske nastave 1. Pojam, predmet proučavanja Read more…

Zoohigijena 2

Ispitna pitanja – Zoohigijena 2 Specifikacija predmeta Naziv Zoohigijena 2 Akronim 14I3O01 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković prof. dr Milutin Đorđević Nastavnik/saradnik (vežbe) asist. Vladimir Drašković Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan Sadržaj predmeta Sadržaj teorijske nastave Read more…

Bioklimatologija i biometeorologija

Specifikacija predmeta Naziv Bioklimatologija i biometeorologija Akronim 14I2I03 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković Nastavnik/saradnik (vežbe) 1.       asist. Vladimir Drašković Broj ESPB 1.0 Status predmeta izborni Ishod Student treba da razume na koje sve načine utiču klimatski i Read more…

Uzgoj i nega farmskih životinja

  Specifikacija predmeta Naziv Uzgoj i nega farmskih životinja Akronim 14I3I06 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković prof. dr Milutin Đorđević Nastavnik/saradnik (vežbe) asist. Vladimir Drašković Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni Sadržaj predmeta Sadržaj teorijske nastave Osnovni Read more…

Preventivna veterinarska medicina 1

  Specifikacija predmeta Naziv Preventivna veterinarska medicina 1 Akronim 14I5I03 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Odgovorni nastavnik za izbornu oblast prof. dr Radislava Teodorović Nastavnik/saradnik prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković doc. dr Nada Tajdić prof. dr Dragan Bacić Broj ESPB 4 Status predmeta Izborna Read more…

Preventivna veterinarska medicina 2

Stručna praksa iz izborne oblasti – DNEVNIK RADA Specifikacija predmeta Naziv Preventivna veterinarska medicina 2 Akronim 14I5I03 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Odgovorni nastavnik za izbornu oblast prof. dr Radislava Teodorović Nastavnik/saradnik prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković prof. dr Vitomir Ćupić Broj ESPB 10 Read more…