Zoohigijena 1

  Specifikacija predmeta Naziv Zoohigijena 1 Akronim 14I2O07 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković prof. dr Milutin Đorđević Nastavnik/saradnik (vežbe) asist. Vladimir Drašković Broj ESPB 1.5 Status predmeta obavezan Sadržaj predmeta Sadržaj teorijske nastave 1. Pojam, predmet proučavanja Read more…

Zoohigijena 2

Ispitna pitanja – Zoohigijena 2 Specifikacija predmeta Naziv Zoohigijena 2 Akronim 14I3O01 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković prof. dr Milutin Đorđević Nastavnik/saradnik (vežbe) asist. Vladimir Drašković Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan Sadržaj predmeta Sadržaj teorijske nastave Read more…

Psihosocijalni aspekti držanja životinja

  Specifikacija predmeta Naziv Psihosocijalni aspekti držanja životinja Akronim 14I1I06 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Marijana Vučinić doc. dr Katarina Nenadović Nastavnik/saradnik (vežbe) doc. dr Katarina Nenadović Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni Sadržaj predmeta Sadržaj teorijske nastave Stavovi i odnos čoveka prema Read more…

Bioklimatologija i biometeorologija

Specifikacija predmeta Naziv Bioklimatologija i biometeorologija Akronim 14I2I03 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković Nastavnik/saradnik (vežbe) 1.       asist. Vladimir Drašković Broj ESPB 1.0 Status predmeta izborni Ishod Student treba da razume na koje sve načine utiču klimatski i Read more…

Uzgoj i nega farmskih životinja

  Specifikacija predmeta Naziv Uzgoj i nega farmskih životinja Akronim 14I3I06 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović prof. dr Ljiljana Janković prof. dr Milutin Đorđević Nastavnik/saradnik (vežbe) asist. Vladimir Drašković Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni Sadržaj predmeta Sadržaj teorijske nastave Osnovni Read more…

Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja

Specifikacija predmeta Naziv Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja Akronim 14I1O09 Akronim Veterinarska medicina Modul Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Marijana Vučinić doc. dr Katarina Nenadović Nastavnik/saradnik (vežbe) doc. dr Katarina Nenadović Nastavnik/saradnik (DON) Broj ESPB 1.5 Status predmeta obavezan Uslov Upisan drugi semestar Cilj predmeta Naučiti Read more…