Psihosocijalni aspekti držanja životinja

  Specifikacija predmeta Naziv Psihosocijalni aspekti držanja životinja Akronim 14I1I06 Akronim Veterinarska medicina Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Marijana Vučinić doc. dr Katarina Nenadović Nastavnik/saradnik (vežbe) doc. dr Katarina Nenadović Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni Sadržaj predmeta Sadržaj teorijske nastave Stavovi i odnos čoveka prema Read more…