PROGRAM KURSA

iz dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se održava na

Katedri za zoohigijenu, Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu

Predavanja        Predavači

Dezinfekcija – faze i vidovi dezinfekcije;

Dezinfekcija fizičkim sredstvima; Hemijska     dezinfekciona sredstva; Faktori koji utiču na izbor dezinfekcionog sredstva; Kontrola sprovedene dezinfekcije; Načini izvođenja i tehnička oprema u dezinfekciji.

 

            Prof. dr Radislava Teodorović

 

Dezinsekcija

 

Bioekološke karakteristike štetnih atropoda kao izvora i rezervoara vektorski prenosivih bolesti; Metode u dezinsekciji; Formulacije insekticidnih preparata; Suzbijanje i uništavanje pojedinih vrsta insekata; Dezinsekcija u klanicama i mlekarama; tehnička oprema i zaštitna oprema za izvođače.

              Prof. dr Milutin Đorđević

 

Deratizacija

 

Bioekološke osobine štetnih glodara; Epizootiološko – epidemiološki značaj štetnih glodara; Ekonomski značaj prisustva mišolikih glodara; Metode borbe protiv štetnih glodara; Organizacija sprovođenja deratizacije; Mere zaštite pri izvođenju deratizacije.

                Dr sci. vet. med. Vladimir Drašković

 

1. Zakonska regulativa

2. Biocidi – podela, uloga i značaj

3.Rukovanja biocidima i postupak sa biocidnim otpadom i ambalažom

 

 

                Prof. dr Milutin Đorđević

 

TEST

Cena kursa: 48.000,00 dinara (sa PDV)

Sertifikat kursa nije potrebno obnavljati /resertifikovati.

Za sve informacije u vezi Kursa iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kontaktirajte nas na email: zoohigijena@vet.bg.ac.rs

 

Uplatnica