Stručna praksa iz izborne oblasti – DNEVNIK RADA

Specifikacija predmeta

Naziv Preventivna veterinarska medicina 4
Akronim 14I6I03
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija integrisane akademske studije
Odgovorni nastavnik za izbornu oblast prof. dr Radislava Teodorović
Nastavnik/saradnik prof. dr Radislava Teodorović

doc. dr Jelena Aleksić

Broj ESPB 12 Status predmeta Izborna oblast
Uslov upisan semestar u kome se sluša izborna oblast
Cilj predmeta

Sadržaj predmeta

Nazivi predmeta u okviru Izborne oblasti –PVM 4

1.       Nacionalni i propisi EU o otkrivanju i sprečavanju širenja zaraznih bolesti životinja

2.       Higijena smeštaja i nega domaćih životinja u komercijalnim gazdinstvima

3.       Higijena smeštaja i nega domaćih egzotičnih i laboratorijskih životinja

Sadržaj praktične nastave

U okviru XII semestra studenti odrađuju blok praksu iz oblasti u trajanju od 10 radnih dana klojom ostvarjuju 3 ESPB boda. Blok stručne prakse ne ulazi u fond aktivne nastave.

Literatura

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
4 10
Metode izvođenja nastave

Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu audiovizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), seminarske vežbe, diskusione grupe, specifične radionice. Izrada upitnika, intrvjua Analiza uticaja

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 60
Projekti 0  
Kolokvijumi 0  
Seminari 20