Sekcija DDD

Sekcija DDD osnovana je 16. februara 1973.god na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na inicijativu profesora Katedre za zoohigijenu dr Ivana Puhača i dr Nebojše Hrgovića. Prvo Savetovanje iz DDD održano je 16. i 17. novembra 1973. u Subotici. Do 2019. godine održano je 17 savetovanja na saveznom nivou u Read more…

DDD KURS

PROGRAM KURSA iz dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se održava na Katedri za zoohigijenu, Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu Predavanja        Predavači Dezinfekcija – faze i vidovi dezinfekcije; Dezinfekcija fizičkim sredstvima; Hemijska     dezinfekciona sredstva; Faktori koji utiču na izbor dezinfekcionog sredstva; Kontrola sprovedene dezinfekcije; Načini izvođenja i tehnička Read more…

Edukacija DDD u praksi

PROGRAM EDUKACIJE iz DDD-a 26. februar 2021. REGISTRACIJA UČESNIKA:     9:00 – 9:30 POZDRAVNA REČ:                  9:30 – 9:50 Prof. dr Radislava Teodorović, šef Katedre za zoohigijenu v.d. dekan Prof. dr Milorad Mirilović, predsednik SVD-a 10:00  –  10:35 Uloga DDD mera u suzbijanju naročito opasnih zaraznih bolesti: trenutna epizootiološka situacija  Prof. dr Read more…