Fakultet veterinarske medicine

Bulevar oslobođenja 18
11000 Beograd
Srbija

Katedra za zoohigijenu

E-mail: zoohigijena@vet.bg.ac.rs

Tel: +381 11 3615 436
Faks: +381 11 2685 936