Понашање, добробит и заштита животиња

Спецификација предмета Назив Понашање, добробит и заштита животиња Акроним 14И1О09 Акроним Ветеринарска медицина Модул Тип студија интегрисане академске студије Наставник (предавач) проф. др Маријана Вучинић доц. др Катарина Ненадовић Наставник/сарадник (вежбе) доц. др Катарина Ненадовић Наставник/сарадник (ДОН) Број ЕСПБ 1.5 Статус предмета обавезан Услов Уписан други семестар Циљ предмета Научити Read more…

Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja

Specifikacija predmeta Naziv Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja Akronim 14I1O09 Akronim Veterinarska medicina Modul Tip studija integrisane akademske studije Nastavnik (predavač) prof. dr Marijana Vučinić doc. dr Katarina Nenadović Nastavnik/saradnik (vežbe) doc. dr Katarina Nenadović Nastavnik/saradnik (DON) Broj ESPB 1.5 Status predmeta obavezan Uslov Upisan drugi semestar Cilj predmeta Naučiti Read more…